Kontakt:

foto

BitComp

Levická 579

952 01 Vráble

mapa

Tel.: +421377832020, +421940410237

E-mail: bitcomp@bitcomp.sk 

Zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov:
zodpovedna_osoba_gdpr@bitcomp.sk